თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
თბილისის მერი
727 723 + 4 * ( 100 %)
მონაცემები უბნების მიხედვით
თვითმმართველი ქალაქის მერი
სულ 16 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 16 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით

სულ 84 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 84 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით

სულ 6 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 6 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით

სულ 32 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 32 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით

სულ 13 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 13 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით

სულ 32 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 32 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით

სულ 101 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 101 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით

თვითმმართველი თემის გამგებლი
სულ 30 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 30 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით