თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
გამგებელი

ყვარელი
( მონაცემები 30 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
1 99 462 ოქმი
2 104 502 ოქმი
3 117 440 ოქმი
4 104 356 ოქმი
5 137 362 ოქმი
6 99 246 ოქმი
7 34 249 ოქმი
8 107 391 ოქმი
9 62 340 ოქმი
10 70 240 ოქმი
11 14 208 ოქმი
12 15 214 ოქმი
13 24 75 ოქმი
14 50 234 ოქმი
15 32 115 ოქმი
16 36 180 ოქმი
17 67 182 ოქმი
18 157 294 ოქმი
19 67 471 ოქმი
20 72 384 ოქმი
21 52 378 ოქმი
22 49 296 ოქმი
23 55 347 ოქმი
24 207 434 ოქმი
25 104 432 ოქმი
26 64 203 ოქმი
27 97 304 ოქმი
28 27 183 ოქმი
29 99 380 ოქმი
30 72 240 ოქმი