თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
გამგებელი

თელავი
( მონაცემები 38 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
14 141 212 ოქმი
15 63 312 ოქმი
16 128 398 ოქმი
17 158 270 ოქმი
18 109 203 ოქმი
19 33 109 ოქმი
20 139 254 ოქმი
21 127 276 ოქმი
22 66 165 ოქმი
23 52 239 ოქმი
24 59 181 ოქმი
25 74 139 ოქმი
26 71 203 ოქმი
27 58 235 ოქმი
28 114 262 ოქმი
29 74 300 ოქმი
30 102 336 ოქმი
31 4 49 ოქმი
32 210 271 ოქმი
33 100 101 ოქმი
34 16 35 ოქმი
35 133 450 ოქმი
36 138 339 ოქმი
37 77 305 ოქმი
38 79 229 ოქმი
39 120 205 ოქმი
40 135 270 ოქმი
41 121 335 ოქმი
42 153 457 ოქმი
43 99 358 ოქმი
47 84 145 ოქმი
48 58 244 ოქმი
49 136 167 ოქმი
50 118 216 ოქმი
51 190 381 ოქმი
52 98 271 ოქმი
53 125 329 ოქმი
54 113 203 ოქმი