თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
გამგებელი

ახმეტა
( მონაცემები 29 უბნის მიხედვით )

3 41 ოქმი
1 509 383 ოქმი
2 337 415 ოქმი
3 306 375 ოქმი
4 346 282 ოქმი
5 132 439 ოქმი
6 161 274 ოქმი
7 248 207 ოქმი
8 63 129 ოქმი
9 227 423 ოქმი
10 46 65 ოქმი
11 286 378 ოქმი
12 211 319 ოქმი
13 263 375 ოქმი
14 39 46 ოქმი
15 321 288 ოქმი
16 71 146 ოქმი
17 29 550 ოქმი
18 189 297 ოქმი
19 178 229 ოქმი
20 218 308 ოქმი
21 123 156 ოქმი
22 46 105 ოქმი
23 196 433 ოქმი
24 149 317 ოქმი
25 316 470 ოქმი
26 284 374 ოქმი
27 141 212 ოქმი
28 276 432 ოქმი
29 252 222 ოქმი