თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
გამგებელი

თიანეთი
( მონაცემები 20 უბნის მიხედვით )

3 41 ოქმი
1 300 306 ოქმი
2 240 340 ოქმი
3 117 142 ოქმი
4 30 132 ოქმი
5 29 116 ოქმი
6 59 74 ოქმი
7 13 55 ოქმი
8 74 240 ოქმი
9 118 204 ოქმი
10 34 86 ოქმი
11 167 208 ოქმი
12 159 344 ოქმი
13 39 146 ოქმი
14 80 127 ოქმი
15 65 164 ოქმი
16 104 258 ოქმი
17 114 218 ოქმი
18 14 134 ოქმი
19 166 307 ოქმი
20 214 280 ოქმი