თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
გამგებელი

გორი
( მონაცემები 72 უბნის მიხედვით )

14 41 ოქმი
25 195 334 ოქმი
26 15 141 ოქმი
27 63 161 ოქმი
28 81 362 ოქმი
29 240 142 ოქმი
30 70 266 ოქმი
31 112 127 ოქმი
32 84 163 ოქმი
33 72 315 ოქმი
34 139 238 ოქმი
35 141 139 ოქმი
36 30 71 ოქმი
37 4 77 ოქმი
38 208 302 ოქმი
39 81 216 ოქმი
40 110 447 ოქმი
41 166 334 ოქმი
42 93 121 ოქმი
43 111 207 ოქმი
44 178 320 ოქმი
45 84 163 ოქმი
46 38 183 ოქმი
47 75 226 ოქმი
48 125 253 ოქმი
49 148 223 ოქმი
50 83 449 ოქმი
51 358 336 ოქმი
52 112 155 ოქმი
53 87 195 ოქმი
54 190 300 ოქმი
55 160 302 ოქმი
56 106 251 ოქმი
57 11 125 ოქმი
58 117 239 ოქმი
59 63 306 ოქმი
60 49 186 ოქმი
61 183 431 ოქმი
62 352 419 ოქმი
63 127 358 ოქმი
64 210 262 ოქმი
65 47 117 ოქმი
66 56 445 ოქმი
67 214 413 ოქმი
68 88 158 ოქმი
69 214 339 ოქმი
70 94 208 ოქმი
71 125 393 ოქმი
72 37 225 ოქმი
73 144 148 ოქმი
74 216 221 ოქმი
75 89 515 ოქმი
76 42 154 ოქმი
77 119 346 ოქმი
78 187 319 ოქმი
79 288 331 ოქმი
87 75 231 ოქმი
88 89 314 ოქმი
89 38 198 ოქმი
90 68 346 ოქმი
91 193 208 ოქმი
92 222 244 ოქმი
93 73 339 ოქმი
94 136 228 ოქმი
97 127 172 ოქმი
98 86 207 ოქმი
99 190 390 ოქმი
100 284 321 ოქმი
102 107 128 ოქმი
103 44 54 ოქმი
104 52 101 ოქმი
105 153 107 ოქმი
106 72 143 ოქმი