თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
გამგებელი

თერჯოლა
( მონაცემები 33 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
1 203 310 ოქმი
2 273 395 ოქმი
3 256 410 ოქმი
4 352 306 ოქმი
5 334 314 ოქმი
6 308 453 ოქმი
7 104 259 ოქმი
8 148 193 ოქმი
9 213 404 ოქმი
10 92 202 ოქმი
11 294 488 ოქმი
12 174 429 ოქმი
13 63 340 ოქმი
14 320 400 ოქმი
15 147 362 ოქმი
16 170 169 ოქმი
17 296 355 ოქმი
18 320 484 ოქმი
19 238 505 ოქმი
20 303 333 ოქმი
21 268 360 ოქმი
22 206 388 ოქმი
23 254 458 ოქმი
24 240 544 ოქმი
25 309 414 ოქმი
26 269 359 ოქმი
27 141 378 ოქმი
28 153 180 ოქმი
29 135 292 ოქმი
30 150 289 ოქმი
31 117 246 ოქმი
32 191 259 ოქმი
33 96 96 ოქმი