თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
გამგებელი

ბაღდათი
( მონაცემები 30 უბნის მიხედვით )

18 41 ოქმი
1 200 202 ოქმი
2 214 236 ოქმი
3 195 241 ოქმი
4 145 303 ოქმი
5 174 272 ოქმი
6 217 114 ოქმი
7 143 76 ოქმი
8 216 224 ოქმი
9 259 249 ოქმი
10 69 62 ოქმი
11 81 155 ოქმი
12 233 355 ოქმი
13 125 209 ოქმი
14 104 347 ოქმი
15 252 344 ოქმი
16 205 235 ოქმი
17 111 118 ოქმი
18 71 86 ოქმი
19 77 71 ოქმი
20 46 115 ოქმი
21 115 44 ოქმი
22 46 189 ოქმი
23 155 178 ოქმი
24 135 183 ოქმი
25 144 176 ოქმი
26 198 209 ოქმი
27 173 145 ოქმი
28 97 131 ოქმი
29 114 236 ოქმი
30 93 206 ოქმი