თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
გამგებელი

ხონი
( მონაცემები 29 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
1 336 495 ოქმი
2 310 559 ოქმი
3 339 544 ოქმი
4 364 477 ოქმი
5 388 191 ოქმი
6 143 300 ოქმი
7 282 334 ოქმი
8 265 254 ოქმი
9 110 86 ოქმი
10 188 322 ოქმი
11 100 105 ოქმი
12 214 341 ოქმი
13 68 160 ოქმი
14 294 436 ოქმი
15 50 109 ოქმი
16 169 304 ოქმი
17 214 311 ოქმი
18 390 196 ოქმი
19 90 130 ოქმი
20 296 367 ოქმი
21 154 179 ოქმი
22 150 128 ოქმი
23 40 18 ოქმი
24 219 315 ოქმი
25 31 48 ოქმი
26 315 534 ოქმი
27 240 515 ოქმი
28 124 465 ოქმი
29 182 232 ოქმი