თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
გამგებელი

ტყიბული
( მონაცემები 37 უბნის მიხედვით )

3 41 ოქმი
1 51 116 ოქმი
2 147 379 ოქმი
3 94 245 ოქმი
4 80 253 ოქმი
5 134 215 ოქმი
6 96 196 ოქმი
7 135 256 ოქმი
8 140 237 ოქმი
9 101 177 ოქმი
10 49 94 ოქმი
11 37 172 ოქმი
12 81 205 ოქმი
13 110 277 ოქმი
14 26 158 ოქმი
15 30 123 ოქმი
16 63 207 ოქმი
17 45 94 ოქმი
18 189 267 ოქმი
19 17 51 ოქმი
20 77 229 ოქმი
21 150 124 ოქმი
22 69 104 ოქმი
23 71 79 ოქმი
24 29 102 ოქმი
25 78 81 ოქმი
26 24 136 ოქმი
27 49 192 ოქმი
28 23 24 ოქმი
29 111 223 ოქმი
30 13 77 ოქმი
31 93 209 ოქმი
32 79 200 ოქმი
33 49 246 ოქმი
34 110 98 ოქმი
35 90 224 ოქმი
36 119 247 ოქმი
37 92 193 ოქმი