თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
გამგებელი

ლანჩხუთი
( მონაცემები 38 უბნის მიხედვით )

8 41 ოქმი
1 305 292 ოქმი
2 271 306 ოქმი
3 286 354 ოქმი
4 249 327 ოქმი
5 125 126 ოქმი
6 175 192 ოქმი
7 48 179 ოქმი
8 329 263 ოქმი
9 261 334 ოქმი
10 400 290 ოქმი
11 138 355 ოქმი
12 209 237 ოქმი
13 13 33 ოქმი
14 88 163 ოქმი
15 220 187 ოქმი
16 109 219 ოქმი
17 131 184 ოქმი
18 146 325 ოქმი
19 57 182 ოქმი
20 115 151 ოქმი
21 200 143 ოქმი
22 169 157 ოქმი
23 202 258 ოქმი
24 279 333 ოქმი
25 204 357 ოქმი
26 86 342 ოქმი
27 224 294 ოქმი
28 104 193 ოქმი
29 215 223 ოქმი
30 101 150 ოქმი
31 65 125 ოქმი
32 155 168 ოქმი
33 137 153 ოქმი
34 88 124 ოქმი
35 190 150 ოქმი
36 130 164 ოქმი
37 323 366 ოქმი
38 184 209 ოქმი