თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
გამგებელი

მარტვილი
( მონაცემები 39 უბნის მიხედვით )

3 41 ოქმი
1 42 291 ოქმი
2 34 384 ოქმი
3 16 152 ოქმი
4 33 349 ოქმი
5 22 142 ოქმი
6 38 136 ოქმი
7 47 185 ოქმი
8 24 195 ოქმი
9 61 299 ოქმი
10 18 283 ოქმი
11 41 266 ოქმი
12 25 424 ოქმი
13 61 374 ოქმი
14 51 313 ოქმი
15 123 141 ოქმი
16 27 133 ოქმი
17 39 201 ოქმი
18 38 260 ოქმი
19 26 376 ოქმი
20 34 171 ოქმი
21 33 400 ოქმი
22 44 240 ოქმი
23 42 165 ოქმი
24 54 66 ოქმი
25 41 403 ოქმი
26 21 366 ოქმი
27 17 343 ოქმი
28 10 384 ოქმი
29 23 260 ოქმი
30 37 342 ოქმი
31 27 260 ოქმი
32 51 259 ოქმი
33 28 317 ოქმი
34 29 460 ოქმი
35 26 488 ოქმი
36 37 458 ოქმი
37 16 195 ოქმი
38 46 260 ოქმი
39 17 176 ოქმი