თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
გამგებელი

ქობულეთი
( მონაცემები 65 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
1 60 191 ოქმი
2 42 183 ოქმი
3 41 170 ოქმი
4 38 296 ოქმი
5 87 215 ოქმი
6 13 278 ოქმი
7 57 236 ოქმი
8 38 214 ოქმი
9 58 228 ოქმი
10 95 184 ოქმი
11 121 303 ოქმი
12 115 361 ოქმი
13 109 189 ოქმი
14 106 144 ოქმი
15 42 291 ოქმი
16 13 51 ოქმი
17 90 253 ოქმი
18 142 163 ოქმი
19 49 337 ოქმი
20 109 200 ოქმი
21 66 217 ოქმი
22 54 266 ოქმი
23 102 461 ოქმი
24 50 296 ოქმი
25 121 202 ოქმი
26 100 181 ოქმი
27 90 195 ოქმი
28 28 100 ოქმი
29 49 266 ოქმი
30 50 186 ოქმი
31 94 256 ოქმი
32 118 301 ოქმი
33 56 145 ოქმი
34 21 241 ოქმი
35 32 277 ოქმი
36 74 242 ოქმი
37 28 82 ოქმი
38 48 232 ოქმი
39 53 157 ოქმი
40 16 171 ოქმი
41 77 283 ოქმი
42 41 212 ოქმი
43 89 260 ოქმი
44 114 271 ოქმი
45 93 183 ოქმი
46 181 266 ოქმი
47 27 208 ოქმი
48 40 246 ოქმი
49 25 304 ოქმი
50 46 252 ოქმი
51 27 171 ოქმი
52 89 163 ოქმი
53 47 150 ოქმი
54 49 233 ოქმი
55 55 185 ოქმი
56 74 231 ოქმი
57 54 116 ოქმი
58 175 169 ოქმი
59 85 275 ოქმი
60 56 219 ოქმი
61 96 192 ოქმი
62 31 129 ოქმი
63 48 135 ოქმი
64 62 174 ოქმი
65 38 158 ოქმი