თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
გამგებელი

ხულო
( მონაცემები 54 უბნის მიხედვით )

8 41 ოქმი
1 337 139 ოქმი
2 54 199 ოქმი
3 66 86 ოქმი
4 114 240 ოქმი
5 259 31 ოქმი
6 77 111 ოქმი
7 137 98 ოქმი
8 114 116 ოქმი
9 128 120 ოქმი
10 98 113 ოქმი
11 128 139 ოქმი
12 240 228 ოქმი
13 98 100 ოქმი
14 93 156 ოქმი
15 75 72 ოქმი
16 85 68 ოქმი
17 136 143 ოქმი
18 263 285 ოქმი
19 137 233 ოქმი
20 56 72 ოქმი
21 45 113 ოქმი
22 27 72 ოქმი
23 34 175 ოქმი
24 100 191 ოქმი
25 55 114 ოქმი
26 27 165 ოქმი
27 48 116 ოქმი
28 68 52 ოქმი
29 42 64 ოქმი
30 26 80 ოქმი
31 112 81 ოქმი
32 34 184 ოქმი
33 45 108 ოქმი
34 14 52 ოქმი
35 23 58 ოქმი
36 32 211 ოქმი
37 55 158 ოქმი
38 32 63 ოქმი
39 73 108 ოქმი
40 74 98 ოქმი
41 94 104 ოქმი
42 64 191 ოქმი
43 6 92 ოქმი
44 16 70 ოქმი
45 40 86 ოქმი
46 61 43 ოქმი
47 35 43 ოქმი
48 17 36 ოქმი
49 79 120 ოქმი
50 65 112 ოქმი
51 38 82 ოქმი
52 42 68 ოქმი
53 28 101 ოქმი
54 32 105 ოქმი