თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
მერი

თელავი
( მონაცემები 16 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
1 143 502 ოქმი
2 116 394 ოქმი
3 76 333 ოქმი
4 167 364 ოქმი
5 144 279 ოქმი
6 138 323 ოქმი
7 91 321 ოქმი
8 157 306 ოქმი
9 156 356 ოქმი
10 107 261 ოქმი
11 143 201 ოქმი
12 226 368 ოქმი
13 173 301 ოქმი
44 56 197 ოქმი
45 67 205 ოქმი
46 88 209 ოქმი