თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
მერი

რუსთავი
( მონაცემები 84 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
1 127 257 ოქმი
2 101 264 ოქმი
3 173 281 ოქმი
4 185 277 ოქმი
5 183 267 ოქმი
6 90 209 ოქმი
7 204 327 ოქმი
8 179 289 ოქმი
9 234 320 ოქმი
10 203 314 ოქმი
11 198 269 ოქმი
12 173 283 ოქმი
13 148 208 ოქმი
14 161 232 ოქმი
15 160 228 ოქმი
16 211 330 ოქმი
17 195 311 ოქმი
18 212 298 ოქმი
19 147 320 ოქმი
20 152 283 ოქმი
21 162 312 ოქმი
22 115 196 ოქმი
23 115 274 ოქმი
24 193 306 ოქმი
25 111 242 ოქმი
26 145 221 ოქმი
27 105 226 ოქმი
28 154 259 ოქმი
29 156 239 ოქმი
30 129 301 ოქმი
31 139 230 ოქმი
32 186 258 ოქმი
33 156 338 ოქმი
34 146 206 ოქმი
35 129 240 ოქმი
36 116 372 ოქმი
37 121 209 ოქმი
38 87 275 ოქმი
39 136 313 ოქმი
40 142 337 ოქმი
41 130 347 ოქმი
42 153 294 ოქმი
43 122 227 ოქმი
44 126 212 ოქმი
45 129 176 ოქმი
46 160 286 ოქმი
47 106 256 ოქმი
48 156 265 ოქმი
49 127 243 ოქმი
50 130 250 ოქმი
51 208 279 ოქმი
52 107 272 ოქმი
53 137 234 ოქმი
54 164 261 ოქმი
55 145 300 ოქმი
56 109 318 ოქმი
57 82 210 ოქმი
58 191 248 ოქმი
59 228 258 ოქმი
60 124 214 ოქმი
61 181 246 ოქმი
62 171 187 ოქმი
63 163 246 ოქმი
64 154 186 ოქმი
65 185 264 ოქმი
66 137 291 ოქმი
67 96 243 ოქმი
68 132 259 ოქმი
69 165 260 ოქმი
70 110 234 ოქმი
71 165 215 ოქმი
72 171 234 ოქმი
73 115 250 ოქმი
74 100 209 ოქმი
75 101 357 ოქმი
76 141 352 ოქმი
77 102 299 ოქმი
78 126 324 ოქმი
79 107 305 ოქმი
80 94 187 ოქმი
81 95 351 ოქმი
82 84 206 ოქმი
83 147 330 ოქმი
84 113 266 ოქმი