თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
მერი

მცხეთა
( მონაცემები 6 უბნის მიხედვით )

6 41 ოქმი
1 340 434 ოქმი
2 188 339 ოქმი
3 115 209 ოქმი
4 76 209 ოქმი
5 311 405 ოქმი
6 170 446 ოქმი