თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
მერი

გორი
( მონაცემები 32 უბნის მიხედვით )

14 41 ოქმი
1 169 418 ოქმი
2 197 350 ოქმი
3 121 358 ოქმი
4 276 300 ოქმი
5 196 331 ოქმი
6 147 351 ოქმი
7 146 333 ოქმი
8 131 314 ოქმი
9 253 356 ოქმი
10 185 351 ოქმი
11 199 298 ოქმი
12 189 408 ოქმი
13 154 351 ოქმი
14 138 257 ოქმი
15 158 315 ოქმი
16 150 288 ოქმი
17 195 277 ოქმი
18 148 171 ოქმი
19 220 407 ოქმი
20 187 290 ოქმი
21 256 321 ოქმი
22 209 165 ოქმი
23 204 201 ოქმი
80 151 284 ოქმი
81 139 289 ოქმი
82 237 386 ოქმი
83 180 271 ოქმი
84 243 241 ოქმი
85 185 322 ოქმი
95 188 322 ოქმი
96 193 175 ოქმი
101 176 253 ოქმი