თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
მერი

ოზურგეთი
( მონაცემები 13 უბნის მიხედვით )

8 41 ოქმი
1 286 387 ოქმი
2 196 394 ოქმი
3 241 278 ოქმი
4 303 364 ოქმი
5 210 300 ოქმი
6 269 413 ოქმი
7 258 368 ოქმი
8 318 405 ოქმი
9 215 330 ოქმი
10 177 246 ოქმი
55 198 317 ოქმი
56 222 335 ოქმი
57 183 272 ოქმი