თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
მერი

ფოთი
( მონაცემები 32 უბნის მიხედვით )

8 41 ოქმი
1 129 331 ოქმი
2 76 262 ოქმი
3 111 285 ოქმი
4 120 253 ოქმი
5 150 426 ოქმი
7 110 337 ოქმი
8 191 398 ოქმი
9 104 468 ოქმი
10 104 291 ოქმი
11 132 340 ოქმი
12 99 338 ოქმი
13 100 310 ოქმი
14 154 308 ოქმი
15 95 196 ოქმი
16 96 310 ოქმი
17 38 192 ოქმი
18 162 337 ოქმი
19 145 306 ოქმი
20 86 218 ოქმი
21 72 198 ოქმი
22 40 134 ოქმი
23 159 299 ოქმი
24 118 241 ოქმი
25 43 177 ოქმი
26 72 215 ოქმი
27 82 299 ოქმი
28 131 344 ოქმი
29 112 261 ოქმი
30 128 338 ოქმი
31 156 269 ოქმი
33 83 177 ოქმი
34 55 193 ოქმი