თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
მერი

ბათუმი
( მონაცემები 101 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
1 69 289 ოქმი
2 77 270 ოქმი
3 73 191 ოქმი
4 104 183 ოქმი
6 82 353 ოქმი
7 68 303 ოქმი
8 61 259 ოქმი
9 56 282 ოქმი
10 93 316 ოქმი
11 87 294 ოქმი
12 64 249 ოქმი
13 69 302 ოქმი
14 81 362 ოქმი
15 70 266 ოქმი
16 106 364 ოქმი
17 88 250 ოქმი
18 74 340 ოქმი
19 98 243 ოქმი
20 56 173 ოქმი
21 84 227 ოქმი
22 78 252 ოქმი
23 70 235 ოქმი
24 116 243 ოქმი
25 86 208 ოქმი
26 96 225 ოქმი
27 75 291 ოქმი
28 75 306 ოქმი
29 62 263 ოქმი
30 59 271 ოქმი
31 61 269 ოქმი
32 115 253 ოქმი
33 77 238 ოქმი
34 62 266 ოქმი
35 104 227 ოქმი
36 97 241 ოქმი
37 65 324 ოქმი
38 49 336 ოქმი
39 56 311 ოქმი
40 96 312 ოქმი
41 63 217 ოქმი
42 103 277 ოქმი
43 113 161 ოქმი
44 65 286 ოქმი
45 84 296 ოქმი
46 54 226 ოქმი
47 33 170 ოქმი
48 47 189 ოქმი
49 61 303 ოქმი
50 65 335 ოქმი
51 65 238 ოქმი
52 61 298 ოქმი
53 67 285 ოქმი
54 103 288 ოქმი
55 84 177 ოქმი
56 81 265 ოქმი
57 106 267 ოქმი
58 64 279 ოქმი
59 104 211 ოქმი
60 77 353 ოქმი
61 79 176 ოქმი
62 85 186 ოქმი
63 70 263 ოქმი
64 76 241 ოქმი
65 117 323 ოქმი
66 76 214 ოქმი
67 81 182 ოქმი
68 90 319 ოქმი
69 34 194 ოქმი
70 53 157 ოქმი
71 77 260 ოქმი
72 42 218 ოქმი
73 58 312 ოქმი
75 36 232 ოქმი
76 72 302 ოქმი
77 52 201 ოქმი
78 52 220 ოქმი
79 37 320 ოქმი
81 43 146 ოქმი
82 43 172 ოქმი
83 62 257 ოქმი
84 53 167 ოქმი
85 60 267 ოქმი
86 36 208 ოქმი
87 98 245 ოქმი
88 48 260 ოქმი
89 62 280 ოქმი
90 66 216 ოქმი
91 75 320 ოქმი
92 74 430 ოქმი
93 36 221 ოქმი
94 102 295 ოქმი
95 83 358 ოქმი
96 79 275 ოქმი
97 56 317 ოქმი
98 60 285 ოქმი
99 64 292 ოქმი
100 39 259 ოქმი
101 44 97 ოქმი
102 122 133 ოქმი
103 140 278 ოქმი
104 83 297 ოქმი