თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტური
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
თბილისის მერი

მონაცემები უბნების მიხედვით
( მონაცემები 723 უბნის მიხედვით )

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
5 41
1. მთაწმინდა 6991
(34.37%)
13351
(65.63%)
2. ვაკე 8955
(25.44%)
26251
(74.56%)
3. საბურთალო 10027
(24.46%)
30964
(75.54%)
4. კრწანისი 4132
(30.21%)
9546
(69.79%)
5. ისანი 9582
(31.52%)
20820
(68.48%)
6. სამგორი 10656
(27.17%)
28563
(72.83%)
7. ჩუღურეთი 5417
(27.59%)
14219
(72.41%)
8. დიდუბე 6283
(25.81%)
18064
(74.19%)
9. ნაძალადევი 10456
(25.16%)
31110
(74.84%)
10. გლდანი 11851
(28.88%)
29178
(71.12%)